FARMACIA EXTRANJERA
SOLICITUDE DE MEDICACIÓN ESTRANXEIRA 
ATENCIÓN AO PÚBLICO
MÉRCORES EN VENRES DE 09:00h A 14:00h


Tratamento con Cargo ao SERGAS (gratuíto)

INICIO TRATAMENTO

O médico cubrirá:

§      RECEITA/S: Receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde, en papel, cun máximo de 4 envases por receita. Cómpre presentar a tarxeta sanitaria do Sergas.

§      INFORME: Onde se xustifique a petición e a dose. No modelo oficial da institución onde presta os seus sevizos o facultativo. Selado e asinado.

§      IMPRESOS A2 Y A3: Deberá cubrir en todos os seus apartados os documentos A2 (datos da especialidade farmacéutica) e A3 (datos do paciente).

Toda esta documentación debe ser cuberta polo mesmo médico.

CONTINUIDADE DO TRATAMENTO

§      RECEITAS: Receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde, cun máximo de 4 envases por receita.

§      INFORME DE CONTINUIDADE: no que se indicará: a evolución, os resultados, a dose e a duración prevista do tratamento. Asinado e selado.

Tratamento Non Dependente do SERGAS (de pago)

O médico cubrirá a mesma documentación indicada anteriormente, se ben a receita non se ten que axustar ao modelo oficial.

Solicitude Medicamentos Antipalúdicos 

Só a receita, coa diferenciación xa mencionada entre pacientes dependentes do Sergas ou privados.

Botiquíns de Barcos

Informe do médico de Sanidade Exterior ou, no seu defecto, un informe do médico responsable do botiquín

No hay comentarios:

Publicar un comentario